Start Aktualności

 

ĆWICZENIA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO DLA ZAKŁADU DUŻEGO RYZYKA SALINEX SP. Z O.O.


W dniu 8 czerwca 2015r. w miejscowości Szarlej odbyły się ćwiczenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu dużego ryzyka Salinex Sp. z o.o.. W ćwiczeniach uczestniczyły cztery zastępy PSP w Inowrocławiu oraz jedenaście jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu. Ćwiczenia miały na celu przećwiczenie jednego z wariantów awarii w zakładzie oraz polepszenie współpracy pomiędzy PSP, a druhami osp. Założono rozszczelnienie instalacji cysterny drogowej LPG, które zaskutkowało wyciekiem oraz pożarem medium. Kierownikiem ćwiczeń został Zastępca  Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu bryg. Tomasz Kruczyński, kierującym działaniami jednostek ochrony przeciwpożarowej był st. kpt. Jacek Kaczmarek dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu. Działania jednostek ratowniczych polegały na zapewnieniu ciągłości podawania środka gaśniczego w celu chłodzenia cysterny, ewakuację osób zagrożonych z terenu zakładu oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych poprzez powołany sztab akcji, którym kierował kpt. Andrzej Świątkowski st. specjalista w Wydziale Operacyjnym. Ćwiczenie zrealizowano osiągając zamierzony cel.

W dniu 19 czerwca zrealizowano spotkanie z przedstawicielem zakładu, KW PSP w Toruniu, rozjemcami z KP PSP w Żninie w celu omówienia ćwiczeń oraz wyciągnięcia wniosków z działań celem polepszenia skuteczności prowadzenia podobnych akcji ratowniczo – gaśniczych.

Jednocześnie dziękujemy przedstawicielom Salinex Sp. z o.o. za pomoc w organizacji ćwiczeń, a druhom OSP za czynny udział w ćwiczeniach.

 

opracował: kpt. Andrzej Świątkowski

 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 1 z 4