Start Aktualności

 

"ŻNIWA - BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE"

OSTRZEŻENIE

 


W związku z zaistniałymi w ostatnim czasie pożarami w rolnictwie przypominamy o obowiązkach ochrony przeciwpożarowej przy ustawianiu stogów.

Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów


wskazuje:

§ 42

1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych - 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

§ 43.
Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Opracowanie własne: mł.bryg. Maciej Krzemkowski

 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5