Start Aktualności

NIE DLA CZADU! "Sezon grzewczy" 2014/2015


 

Od kilkunastu dni, z powodu szybko postępującego ochłodzenia, szczególnie wieczorem i nocą, w większości mieszkań i innych obiektów rozpoczął się „sezon grzewczy” 2014/2015. Wzorem ubiegłych lat Państwowa Straż Pożarna apeluje do wszystkich osób korzystających z jakichkolwiek urządzeń grzewczych, aby używać ich dobrodziejstwa z najwyższą ostrożnością. Jednocześnie POZWALAJMY ODDYCHAĆ NASZYM DOMOM I INNYM OGRZEWANYM POMIESZCZENIOM.

NIE ZAMYKAJ WENTYLACJI

Przypominamy, aby zawsze zapewnić urządzeniom grzewczym dopływ powietrza (tlenu) niezbędnego do spalania. Sprawny dopływ powietrza, to także sprawne odprowadzenie spalin przewodami kominowymi. Szczególnie w przypadku urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, czyli wykorzystujących powietrze z pomieszczenia, w którym są zainstalowane. Te urządzenia tylko dzięki różnicy temperatur spalin i powietrza w pomieszczeniu, przy sprawnej wentylacji nawiewnej i sprawnych (szczelnych i drożnych) przewodach kominowych (spalinowych), mogą sprawnie odprowadzać spaliny na zewnątrz. W innym przypadku dochodzi do cofnięcia spalin do pomieszczenia. A w palenisku powstaje tlenek węgla – CZAD. Wówczas bardzo łatwo o zatrucie szkodliwymi gazami spalinowymi. Przede wszystkim CZADEM.

Tlenek węgla to gaz bezwonny, który nie ma smaku. Jest jednym z tysięcy składników spalin, czy inaczej dymu. Jednak w sprawnych urządzeniach i instalacjach ulatuje do atmosfery. Kiedy go wdychamy kilkanaście razy szybciej niż tlen łączy się z czerwonymi krwinkami, które przenoszą go do wszystkich komórek organizmu. Zamiast tlenu krwinki przenoszą CZAD. W ten sposób oszukuje nasz system oddechowy, a w skrajnym przypadku człowiek dusi się z powodu braku tlenu w całym organizmie. Pierwszymi symptomami są gwałtowne osłabienie, nagłe zawroty głowy. Szczególnie gdy wystąpią w pomieszczeniu, w którym pracują jakiekolwiek urządzenia grzewcze spalające powietrze z tego pomieszczenia. W razie takiego zagrożenia należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie, zaalarmować inne osoby, aby uniknęły zagrożenia, wezwać pomoc – 112 lub 998 Państwowa Straż Pożarna. Jeżeli to możliwe ewakuować inne osoby. W miarę możliwości otworzyć okna. NIE RYZYKOWAĆ WŁASNYM ZDROWIEM i ŻYCIEM, aby wyłączać urządzenia. Niebezpieczne dla zdrowia jest przebywanie w atmosferze zawierającej już 200 ppm CZADU, co odpowiada stężeniu procentowemu w pomieszczeniu rzędu 0,02 %. Dla porównania normalny poziom tlenu w pomieszczeniu waha się w okolicach 20%, a dwutlenku węgla około 0,036 %. Już tak mała dawka CZADU może powodować negatywne skutki dla organizmu człowieka.

Szczególnie niebezpieczne jest zamykanie dopływu powietrza do łazienek, czy innych pomieszczeń, w których pracują przepływowe gazowe ogrzewacze wody z otwartą komorą spalania (wykorzystujące powietrze z pomieszczenia do spalania gazu). Podobne zagrożenie niosą piece kaflowe, gazowe ogrzewacze promiennikowe, czy inne tego typu urządzenia, którym nie zapewni się dopływu odpowiedniej ilości powietrza do spalania. Wówczas paliwo spala się niecałkowicie, wytwarzając przy tym CZAD. Z powodu braku wentylacji – braku napływu świeżego powietrza, zaburzony jest także grawitacyjny odpływ spalin. Spaliny zawierające CZAD bardzo szybko wypełniają pomieszczenie. Wówczas oddychamy tym niezwykle niebezpiecznym gazem. W ciągu kilkudziesięciu sekund może dojść do tragedii.

Urządzenia z zamkniętą komorą spalania, posiadające specjalne przewody doprowadzające powietrze do spalania i odprowadzające spaliny, także wymagają okresowych przeglądów przez uprawnione osoby.

Bardzo ważne jest utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej samych urządzeń grzewczych i przewodów kominowych (spalinowych). Koniecznie trzeba dokonywać – zlecać uprawnionym osobom ich cykliczne przeglądy, przewidziane przez producentów, w okresach opisanych w instrukcjach obsługi. Ponadto przepisy Prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej nakazują cykliczne przeglądy i czyszczenie urządzeń oraz przewodów spalinowych.

Przypominamy, że instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować co najmniej raz w roku pod kątem sprawności technicznej (Prawo budowlane). W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1)         od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2)         od palenisk opalanych paliwem stałym innych niż w p. 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3)         od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym innych niż w p. 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w obiektach, o których mowa wyżej, należy usuwać co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

„ZAPROŚ” KOMINIARZA

Czynności czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, winny wykonywać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Jedynie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, czynności te można wykonywać samodzielnie.

Z powodu zatrucia TLENKEM WĘGLA, potocznie zwanego CZADEM,

każdego roku setki osób TRACI ZDROWIE, WIELE UMIERA.

Apelujemy zatem do wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników budynków, w których pracują urządzenia grzewcze, szczególnie te spalające również powietrze z pomieszczeń, aby zachowali przy ich użytkowaniu maksymalną ostrożność i rozwagę. NIE ZAMYKAJMY DRZWI PRZED KOMINIARZAMI. Dokonujmy ich rękoma wymaganych przeglądów instalacji odprowadzającej spaliny i samych urządzeń grzewczych. NIE ZAMYKAJMY dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń, w których spala się jakiekolwiek paliwo. POZÓLMY POMIESZCZENIOM ODDYCHAĆ. To może uratować zdrowie, a nawet życie, nie tylko nasze, ale także naszych współmieszkańców, czy współpracowników. Naszych najbliższych.

W pomieszczeniach kotłowni NIE SKŁADUJMY żadnych materiałów palnych w odległości mniejszej niż 50 cm od rozgrzanych kotłów (pieców w kotłowni). NIE SKŁADUJMY w tych pomieszczeniach żadnych materiałów niebezpiecznych pożarowo – cieczy łatwopalnych, gazów w butlach, itp.

GDY JESTEŚ ŚWIADKAMI ZDARZENIA,

W KTÓRYM MOGŁO DOJŚĆ DO ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA

Zadbaj o bezpieczeństwo własne i najbliższych osób. NATYCHMIAST WZYWAJ POMOCY. Natychmiast wietrz pomieszczenie. Jeżeli to możliwe wyprowadź, albo pomóż wyjść z pomieszczenia osobom, które mogły wdychać CZAD. Wszelkie czynności pierwszej pomocy podejmuj wyłącznie wtedy, gdy będzie to BEZPIECZNE dla twojego zdrowia. W razie wypadku, unikniemy w ten sposób większej liczby poszkodowanych / ofiar.

W celu zapobieżenia zagrożeniu CZADEM stosuj tych kilka opisanych wyżej, naprawdę prostych zasad użytkowania urządzeń grzewczych.

Przypominamy numery alarmowe służb ratowniczych:

112 – numer alarmowy obowiązujący w całej Europie;

999 – Państwowe Ratownictwo Medyczne;

998 – Państwowa Straż Pożarna;

997 – Policja.

Służby ratunkowe pełnią dyżur 24 godziny na dobę, każdego dnia.

 

 

Przydatne linki:

http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php?readmore=653

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216./data/other/czaaad.htm

 

opracował: st. kpt. Artur Kiestrzyn

 

TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO


Wyniki rozegranych meczy:

JRG 1 – KP PSP          0 : 2

JRG 1 – JRG 2             1 : 2

JRG 2 – KP PSP          0 : 0

Puchar Komendanta Powiatowego PSP zdobyła

KOMENDA POWIATOWA PSP

Najlepsi zawodnicy turnieju:

Ireneusz Taraszka – najlepszy piłkarz

Jacek Kaczmarek – najlepszy bramkarz


opracował: asp. sztab. Marek Flis

 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 1 z 4