foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  24.09.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 107 gości oraz 0 użytkowników.

Dzień kobiet

Służby i Krwiodawstwo Paniom na Dzień Kobiet

Okazuje się, że wcale nie taka słaba płeć, jak niektórzy sądzą. Panie były zainteresowane służbą w mundurze, zwiedziły strażnicę, a nawet podnosiły ciężary i potraktowały pięścią worek treningowy.

To tylko niektóre atrakcje dla pań, które skorzystały z zaproszenia policjantek, strażaków i pracownika krwiodawstwa w Inowrocławiu. Specjalnie z okazji tegorocznego Dnia Kobiet, wczoraj (05.03.20r.) zostało zorganizowane nietypowe spotkanie. Odbyło się ono w siedzibie inowrocławskich strażaków, a organizatorem inicjatywy była: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy - Terenowy Oddział w Inowrocławiu.

Gdy jakiś czas temu został ogłoszony nabór, w ciągu zaledwie kilku dni zebrała się grupa 25 kobiet. Spotkanie było adresowane do kobiet, które były zainteresowane obecnie lub przyszłościowo służbą w mundurze, ale nie tylko. Również te, które nie miały sposobności zwiedzić siedziby miejscowych strażaków. Teraz była ku temu okazja. Wśród pań znalazła się grupa kobiet, które należą do Polskiego Związku Głuchych w Inowrocławiu. Dlatego spotkanie odbyło się z udziałem tłumacza języka migowego.

W spotkaniu wzięła też udział 8-letnia Ola, która z racji swoich zainteresowań, miała okazję podszlifować język migowy. Dziewczynka bowiem uczy się tego języka, po prostu, bo chce go znać. Pochwaliła się również wszystkim swoimi umiejętnościami „w miganiu”, zbierając oklaski.

Gości powitał p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Kruczyński. Złożył paniom życzenia i omówił rolę jaką pełni straż. Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 st. kpt. Ireneusz Taraszka, pokazał prezentację o rodzajach prowadzonych akcji. Opowiedział też o różnych sytuacjach ratowniczych.

Przedstawicielka Policji Pani Iwona Kiełb przekazała informacje na temat rekrutacji do służby. Omówiła wymogi i zasady dotyczące kandydata do służby. Ponadto uczestnicy mieli okazję obejrzeć film, który pokazywał jak wygląda test sprawnościowy. Asp. szt. Izabella Drobniecka i asp. Justyna Piątkowska w uzupełnieniu informacji podały zadania jakie realizuje policja i na czym polegają działania profilaktyczne. Policjantki zachęcały panie, po krótkim wprowadzeniu w temat, do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy  - Terenowy Oddział w Inowrocławiu Pani Aniela Zabłocka, zaprezentowała spot promujący oddawanie krwi oraz film, jak dziecko pojmuje dzielenie się krwią i pomaganie tym innym. Nie brakowało opisu wymogów jakie musi spełnić ktoś, by mógł być krwiodawcą.

Wycieczka po obiekcie, którą poprowadził st. kpt. Ireneusz Taraszka była dla wszystkich ciekawym doświadczeniem. Pokaz zaś musztry, przygotowany przez uczennice klasy mundurowej Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, miłą niespodzianką. Spotkanie dopełniły upominki dla pań, które ufundowali organizatorzy oraz pamiątkowe zdjęcia.

 


 

asp. szt. Izabella Drobniecka Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu                                                                                                                                                                                                                              

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.